SENOHRAB SH 600 k BDR 620 Lucina Max
  • SENOHRAB SH 600 k BDR 620 Lucina Max

Senohrab SH 600 k BDR 620 Lucina Max

Záber:60 cm
 

Doručenie zásielky

 

Vrátenie tovaru

Senohrab SH-600 je nové príslušenstvo pre multifunkčný nosič
Lucina Max, ktorý je určený pre zhrabovanie usušeného sena na
udržiavaných lúkach alebo záhradách.
Najväčší pracovný potenciál tohto adaptéru využijete pri zhrabovaní
usušeného sena do riadkov. Ak budete mať lúku pokosenú a
nariadkovanú niektorou z Bubnových kosačiek VARI so záberom
do 62 cm, tak privítate aj jeho druhou funkciu a to obracanie sena
po riadkoch. Pre obracanie Senohrabom SH-600 by mal byť trávny
porast rozložený do pravidelných riadkov a aspoň 24 hod presychal
na suchom vzduchu s teplotou nad 20°C. Dĺžka trávneho stebla pre
zhrabovanie a obracanie by mala byť ideálne v rozmedzí 25-100 cm.
Senohrab SH-600 nemá vlastný pohon a je rovnako ako veľké, za
traktorom ťahané slniečkové obracače poháňaný kontaktom
pružinových prútov (paprskov) so zemou. Vďaka tomu je veľmi
šetrný k senu a to si tak ponechá v trávnych klasoch dostatok
semien pre domáce zvieratá. Nedostatočnú pojazdovú rýchlosť
multifunkčného nosiča Max, ktorá je k tomuto spôsobu pohonu
pre obracanie sena potrebná, sme dohnali dômyselným tvarom
ako vlastných pružinových prútov, tak vlastným priemerom a
naklopením paprskových kolies. Ľahkému vedeniu a ovládaniu
stroja pri práci napomáha predné kolečko, ktoré pohlcuje výslednú
bočnú silu od paprskových kolies a vedie stroj priamo bez nutnosti
zásadných korekcií smeru obsluhou. Pri zhrabovaní sena vás veľmi
milo prekvapí z ako veľkej plochy a ako veľký dokáže tento malý
senohrab vytvoriť riadok, ktorý potom už môžete rovno naložiť a
odviesť napr. do stodoly.

VAV 4517